Förlängning av lösen av T02 till fredag 18 maj 2018

Inbjudan till informationsmöte för TO2 innehavare onsdag den 16e maj kl 10-12

Styrelsen för Delta Environmental Projects AB (publ) ("Bolaget") har beslutat att förlänga teckningstiden för lösen av TO2 till fredag 18 maj 2018.

Villkor och anvisningar som förut, en TO2 ger rätt att teckna en ny B aktie till kvotvärde 2,3 öre. Se tidigare PM för instruktion.

Styrelsen inbjuder till informationsmöte för TO2 innehavare onsdag den 16 maj 2018 kl 10-12 hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm. Uppdatering kommer att ges om affärsläget. Anmälan till [email protected].

För ytterligare information kontakta 

Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, [email protected], mobil +46-70-268 00 

35. 

Christian Bönnelyche, VD, [email protected], mobil+46-76 866 31 61 

www.deltaminerals.se

Fakta om Bolaget 

Delta Environmental Projects AB är ett bolag vars aktier handlas på Mangoldlistan. Det är ett publikt svenskt aktiebolag som är moderbolag i en koncern med rättigheter att genomföra miljöprojekt för eroderat material i Filippinernas floder med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är att påbörja verksamhet för utvinning av fyllnadssand och byggmaterialsand för export. 


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051