Delta Environmental Projects tecknar avtal med Mega Metro Pacific Ventures Corporation

Delta Environmental Projects har kommit överens med Mega Metro Pacific Ventures Corporation (MMPVC) för uppdraget som maskinentreprenör i Antique, bolagets nya processanläggning. Mega Metro Pacific Ventures Corporation påbörjar produktionen i Antique inom några dagar.

Mega Metro Pacific Ventures Corporation är ett filippinskt företag i gruv- och byggbranschen och bland annat verksam som maskinentreprenör. I produktionsanläggningen Antique pågår nu intensiva förberedelser för produktionsstart. Vi är övertygade att MMPVC med sin stora erfarenhet kommer att göra ett gott arbete till ett attraktivt pris. Med MMPVC har vi goda förhoppningar om att säkerställa produktionen.

Inom den närmaste tiden kommer slutkunden Gallant Venture Ltd, tillsammans med vår agent Peninsula Reach till Antique, för att inspektera verksamheten vilket förhoppningsvis kommer att resultera i en bindande order.

Bolaget genomför för närvarande en företrädesemission:

  • Registrerade aktieägare på avstämningsdagen äger rätt att med företrädesrätt teckna units i Företrädesemissionen. Innehav av en (1) aktie berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning av units utan företrädesrätt.
  • Teckningskurs är 0,05 kr per unit (pre-money värde 8,3 MSEK).
  • Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med den 25 september 2017 till och med den 9 oktober 2017, genom samtidig betalning.
  • Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tidsperiod.
  • Handel med uniträtter äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 25 september 2017 till och med den 5 oktober 2017.
  • Handel med Betalda Tecknade Units (BTU) äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 25 september 2017 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Finansiell rådgivare

Partner Fondkommission AB

Legal rådgivare

Synch Advokat AB

2017-10-06

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, [email protected], mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, [email protected], mobil+46-76 866 31 61

Fakta om Bolaget
Delta Environmental Projects AB är ett bolag vars aktier handlas på Mangoldlistan. Det är ett publikt svenskt aktiebolag som är moderbolag i en koncern med rättigheter att genomföra miljöprojekt för eroderat material i Filippinernas floder med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är att påbörja verksamhet för utvinning av fyllnadssand och byggmaterialsand för export.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051