Delta Environmental Projects har erhållit ett förnyat LOI från Salim Group, Indonesien

Delta Environmental Projects har erhållit ett förnyat LOI från Salimgruppen gällande gruppens fortsatta intresse att köpa sand.

Projektet försenades under våren pga vissa kvalitetsfrågor, som sedermera klarlagts.

Håkan Gustafsson hade mitten på juli framgångsrika möten i Singapore med agenten Peninsula Reach och kunden; Salim Group, som nu resulterat i detta förnyade LOI.

Teamet för att arbeta med projektet i Antique har också förstärkts med nyckelpersoner.

"Detta förnyade LOI, som vi nu erhållit från Salimgruppen gör att vi med stort engagemang planerar för leveranser till Indonesien under hösten". Säger Håkan Gustafsson VD, Delta Environmental Projects.

2018-08-16

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, [email protected], mobil +46-70-268 00 35.

www.deltaminerals.se

Fakta om Bolaget
Delta Environmental Projects AB är ett bolag vars aktier handlas på Mangoldlistan. Det är ett publikt svenskt aktiebolag som är moderbolag i en koncern med rättigheter att genomföra miljöprojekt för eroderat material i Filippinernas floder med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är att påbörja verksamhet för utvinning av fyllnadssand och byggmaterialsand för export.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051