Delta Environmental Projects emission registrerad

Delta Minerals AB har slutfört nyemissionen som styrelsen beslutade den 14 september 2017 med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagstämma den 28 juni 2017.

Med anledning av att Units registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTU att upphöra och utfärdade BTU kommer att ersättas med aktier och Teckningsoptioner.

Sista dag för handel med BTU är torsdagen den 11 januari 2018.

Stoppdag hos Euroclear är måndagen den 15 januari 2018.

De nya B-aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå onsdagen den 17 januari 2018.

Bolaget tillförs före emissionskostnader cirka 8,3 MSEK genom Företrädes- emissionen. Emissionskostnader hänförlig till Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK. Aktiekapitalet ökar med högst 3 821 592,92 SEK till 7 643 185,84 SEK genom Företrädesemissionen. Aktiekapitalet ökar med högst 3 821 592,92 SEK till 11 464 778,77 SEK genom Teckningsoptioner.

Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter Företrädesemissionen kommer att uppgå till 7 643 185,84 SEK fördelat på 332 312 608 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.

2018-01-09

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, [email protected], mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, [email protected], mobil+46-76 866 31 61

Fakta om Bolaget Delta Environmental Projects AB är ett bolag vars aktier handlas på Mangoldlistan. Det är ett publikt svenskt aktiebolag som är moderbolag i en koncern med rättigheter att genomföra miljöprojekt för eroderat material i Filippinernas floder med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är att påbörja verksamhet för utvinning av fyllnadssand och byggmaterialsand för export.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051