Delårsrapport januari - mars 2017

Perioden januari till mars

  • Rörelseresultatet uppgick till -2 209(-1 077) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 214 (-879) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,11 (0,9) SEK
  • Delta Minerals får första ordern på Hexapods och levererar enligt plan.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

  • Delta Minerals tecknar agentavtal med Peninsula Reach, Singapore
  • Delta Minerals avslutar sitt avtal med Chahaya.

VD har ordet
Under första kvartalet har ett intensivt utvärderingsarbete pågått för att gå igenom verksamheten såväl i Filippinerna som i Sverige. Det är positivt att verksamheten avseende produktion av Hexapods har kommit igång enligt plan och att vi i och med detta har intäkter i Bolaget. Ännu så länge är det inte några stora volymer men det visar att det finns avsättning för våra produkter. Men vi är inte nöjda med att ingen av offerterna på vår huvudprodukt, reclamation (fyllnads) sand, har resulterat i en order. Tillsammans med Chahaya har vi genomfört ett flertal aktiviteter i syfte att gå från offert till order och att få igång leveranser från Aparri. Då resultaten uteblivit har vi systematiskt gått igenom såväl egna som externa processer. I den utvärderingsprocess som vi genomfört har vi ökat kravställningen på Chahaya utan att få den respons vi önskat. Detta samtidigt som andra agenter i branschen förfrågat om vårt intresse av samarbete.

Under den senaste tiden har vi genomfört förhandlingar med Peninsula Reach och som ett resultat av det ingått ett samarbetsavtal. Peninsula Reach är en Singapore-baserad agent verksam inom råvaror som byggmaterial, olja & gas samt relaterade produkter. Bolaget driver idag flera framgångsrika projekt i Sydostasien, särskilt i Indonesien och södra Kina.

Vi kan konstatera att efter bara en kort tid har vi kommit längre i processen att få till en order på reclamation (fyllnads) sand med Peninsula Reach än vad vi kom med Chahaya under flera månader.

Inom den svenska delen av bolaget är mycket är koncentrerat till ägarfrågor, finansiering och kommunikation har frågan om att åternotera bolaget på en reglerad marknad börjat konkretiseras. Det återstår en del bitar som måste falla på plats innan vi kan lämna in en formell ansökan.

Det har varit en arbetsam period i Bolaget en tid. Men vi har under årets inledande månader arbetat målmedvetet med verksamheten på Filippinerna och agerat med fokus på att få den första ordern på reclamation sand. Idag står vi väl rustade för att möta de krav som ställs från samarbetspartners och potentiella kunder.

Christian Bönnelyche
Verkställande Direktör

Kalender
Årsstämma, 28 juni 2017
Kvartal 2 rapport, 29 augusti 2017
Kvartal 3 rapport, 29 november 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 29 maj 2017

Christian Bönnelyche
Verkställande direktör och styrelseledamot

Håkan Gustafsson
Styrelseordförande

Cornelio Casido
Styrelseledamot

Lennart Eliasson
Styrelseledamot 

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, [email protected], mobil +46-70 268 00 35.
Per Olsson, IR ansvarig, [email protected], mobil +46-73 145 14 41.

Adress
Delta Minerals AB (publ)
Box 26
SE-182 11 Danderyd, Sverige
www.deltaminerals.se


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051