Bolagstämmokommuniké - extra bolagsstämma

Delta Environmental Projects AB har den 21 december haft extra bolagsstämma hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm.

Stämman beslöt att till ny revisor i Delta Environmental Projects välja Revideco AB (556253-1037) som ny revisor i bolaget. Skälet till bytet av revisor och revisionsfirma är den omorganisation som skett av bolagets administration.

2018-12-24

För ytterligare information kontakta:
Håkan Gustafsson, VD, [email protected], mobil +46-70-268 00 35.

www.deltaminerals.se

Fakta om Bolaget
Delta Environmental Projects AB är ett bolag vars aktier handlas hos Graviton AB. Det är ett publikt svenskt aktiebolag som är moderbolag i en koncern med rättigheter att genomföra miljöprojekt för eroderat material i Filippinernas floder med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är att påbörja verksamhet för utvinning av fyllnadssand och byggmaterialsand för export.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051