REG

Bokslutskommuniké år 2019

Perioden juli - december 2019

  • Rörelseresultatet uppgick till -633 (-412) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -32 (-2546) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,002 (-0,025) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,001 (0,009) SEK
  • Delta är nu inne i en slutförhandling för leverans av sand till Indien.

VD har ordet

Efterfrågan på sandmaterial; fyllnadssand som byggmaterialsand har ökat kraftigt sedan hösten 2018 såväl inom Filippinerna som för export i Asien t.ex. Kina och Indien.

En tredje parts anläggning för Delta i mellersta Filippinerna är nu inne i en slutförhandling för leverans av sand till i första hand Indien. Vi förhandlar även med parter för den inhemska marknaden i Filippinerna.

Förhandlingar för exportleveranser har varit inne i sina slutskeden avseende kunder i södra Kina. Dessvärre har Delta också påverkats av det sk coronaviruset som försenat leveranser planerade i början på året.

Så snart coronaviruset är under kontroll räknar vi med att påbörja leveranser till södra Kina.

På senare tid har Hong Kong och ytterligare delar av södra Kina blivit högintressanta marknader. För Hong Kong har infrastrukturutvecklingen, inklusive den nya flygplatsen, blivit mycket intressant.

Håkan Gustafsson

Verkställande Direktör

För ytterligare information kontakta:
Håkan Gustafsson, VD, [email protected], mobil +46-70-268 00 35.

Kalender
Årsstämma den 17 juni 2020

www.deltaminerals.se

Fakta om Bolaget
Delta Environmental Projects AB är ett bolag vars aktier handlas hos Graviton. Det är ett publikt svenskt aktiebolag som är moderbolag i en koncern med rättigheter att genomföra miljöprojekt för eroderat material i Filippinernas floder med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är att utvinna fyllnadssand och byggmaterialsand för export och den inhemska marknaden.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051