Årsstämma har flyttats till den 18 juni, 2019

Årsstämma har flyttas till den 18 juni 2019 (från den 23 maj)

2019-05-16

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, [email protected], mobil +46-70-268 00 35.

www.deltaminerals.se 

Fakta om Bolaget
Delta Environmental Projects AB är ett bolag vars aktier handlas på www.graviton.se.

Det är ett publikt svenskt aktiebolag som är moderbolag i en koncern med rättigheter att genomföra miljöprojekt för eroderat material i Filippinernas floder med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är att påbörja verksamhet för utvinning av fyllnadssand och byggmaterialsand för export.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051