Årsredovisning samt handlingar till årsstämma

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.deltaminerals.se, inför årsstämma den 25 maj 2018, klockan 13.00 hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm.

Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm 14 maj 2018.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, [email protected], mobil +46-70- 268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, [email protected], mobil+46-76 866 31 61

www.deltaminerals.se 

Fakta om Bolaget
Delta Environmental Projects AB är ett bolag vars aktier handlas på Mangoldlistan. Det är ett publikt svenskt aktiebolag som är moderbolag i en koncern med rättigheter att genomföra miljöprojekt för eroderat material i Filippinernas floder med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är att påbörja verksamhet för utvinning av fyllnadssand och byggmaterialsand för export.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051