Valberedning inleder arbetet med att förnya styrelsen inför årsstämman 2020

Valberedningen inleder arbetet med att ta fram förslag till årsstämman 2020.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2020 rörande val av stämmoordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer.

Valberedningen har följande sammansättning:

Ari Liukko, Valberedningens ordförande
Tomas Ward
Oscar Swirtun

Rufus Lidman har begärt utträde ur styrelsen.

Valberedningen tar självfallet gärna emot förslag från aktieägare.

För mer information eller för att lämna förslag kontakta:

Ari Liukko, Valberedningens ordförande, CloudRepublic AB (publ)

Email: [email protected],  tel + 46 733 15 15 15

eller

Johan Gran, VD CloudRepublic AB (publ)
Email: [email protected], tel: +46 765 25 67 33


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat