TIDIGARELÄGGANDE OFFENTLIGGÖRANDE AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Av bolagets finansiella kalender framgår det att bokslutskommuniké ska offentliggöras 2022-02-25. Bolaget har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén till 2022-02-18.

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Blomberg VD

[email protected]


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat