Styrelse och ledning köper aktier i CloudRepublic

Simon Milton har köpt 15 000 aktier, Lars Bergkvist 3200 aktier och Ari Liukko 5715 aktier i CloudRepublic.

Simon är VD för dotterbolaget CloudRepublic ANEGY Online Marketing AB och har även befordrats till vVD för CloudRepublic AB (publ). Lars Bergkvist är styrelsen ordförande.

För ytterligare information kontakta:

Ari Liukko, VD, Telefon +46 733 15 15 15, E-post: [email protected]

Om CloudRepublic AB (publ): CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys. CloudRepublics DigitaliseringsIndex sammanfattar ett bolags digitala status och anger ett matematiskt mått på Bolagets digitala mognad. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags digitala marknadsföring och försäljning.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

CloudRepublic AB
Artillerigatan 42 114 45
Stockholm
Tel: 08-6111190 
www.cloudrepublic.com

Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat