Lars Bergkvist köper 10 000 aktier i CloudRepublic

Lars Bergkvist köper 10 000 aktier i det svenska techbolaget CloudRepublic. Han är adjungerad styrelseledamot i CloudRepublic och bland annat styrelseledamot i Oasmia Pharmaceutical AB. 

CloudRepublic mäter digitaliseringsgraden hos företag och organisationer. Det görs genom en så kallad Big Data-plattform som samlar in stora mängder data från internet och andra externa källor. Den insamlade informationen sammanfattas i ett DigitaliseringsIndex som är ett mått på ett företags digitala konkurrenskraft.

För ytterligare information kontakta:

Alexander Kehrer, VD, Telefon +46 70 825 69 64, E-post: [email protected]

eller

Ari Liukko, Styrelsens Ordförande, Telefon +46 733 15 15 15, E-post: [email protected]

Om CloudRepublic AB (publ): CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys. CloudRepublics DigitaliseringsIndex sammanfattar ett bolags digitala status och anger ett matematiskt mått på Bolagets digitala mognad. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags processer och affärsmodell.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

CloudRepublic AB
Karlavägen 64 114 49
Stockholm
Tel: 08-6111190 
www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat