Kommuniké från extra bolagsstämma

Idag den 18 juni 2021 hölls en extrabolagsstämma i CR Ventures AB i bolagets lokaler. Totalt var 1 891 115 röster av 2 551 462 (74,12 %) närvarande.

Stämman beslutade att ändra villkoren för samtliga 100 000 teckningsoptioner av serie 2019:1 utgivna enligt beslut på bolagsstämma den 31 maj 2019 på så sätt att teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 21 juni 2021 till och med den 31 maj 2022.

Protokoll från stämman kommer att läggas ut på bolagets webbplats inom två veckor.

Stockholm den 18:e juni 2021

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, VD

För mer information

[email protected]e

crventures.se

Om CR Ventures AB

CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat