Inlösen av teckningsoptioner registrerade

Vid CR Ventures (f.d CloudRepublic) bolagsstämma den 31 maj 2018 beslutades det om en emission av teckningsoptioner (i serie B) till ledande befattningshavare benämnda 2018:1 och 2018:2. Båda optionspaketen hade en utnyttjande period 1 maj 2021 till 31 maj 2021.

Teckningskursen sattes till 14,35 kr per aktie i serie B motsvarande 220 % av den volymvägda genomsnittskursen enligt NGM Nordic MTF:s officiella kurslista för B-aktier i CR Ventures (CloudRepublic) under perioden från och med 17 maj 2018 till och med den 30 maj 2018.

När teckningsperioden för programmet 2018:1 och 2018:2 löpte ut den 31 maj valde 9 personer att lösa in  74 500 optioner, motsvarande 74 500 aktier. Bolaget tillfördes i och med emissionen 1 069 075 kr.

CR Ventures har efter den här emissionen 133 333 aktier av serie-A och 2 625 962 aktier av serie-B, utspädningen av existerande aktieägare blev i och med emissionen 2,92 %.

Stockholm 2021-06-09

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, VD
[email protected]
crventures.se

Om CR Ventures AB

CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva
projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat