Inlösen av teckningsoptioner registrerade

I samband med förvärvet av GRAB GRAN RESEARCH AB beslutade Styrelsen i CR Ventures (f.d CloudRepublic) den 6 december 2019 om en emission av totalt 200 000 Teckningsoptioner (i serie B) till ledande befattningshavare benämnda 2020:1 med lösenpris 12k per aktie och 2020:2 med lösenpris 20 kr per aktie. Vid beslutstillfället sattes utnyttjandeperioden för båda optionsprogrammen till 1 januari 2023 respektive 31 januari 2023. Styrelsen i CR Ventures har beslutat att möjliggöra förtida inlösen från 7 juni av ovan nämnda teckningsoptioner.

Totalt finns det 100 000 Teckningsoptioner i program 2020:1 och 100 000 Teckningsoptioner i 2020:2. Innehavaren av Teckningsoptionerna har i dag valt att lösa in samtliga 200 000 Teckningsoptioner. Vilket innebär att CR Ventures tillförts 3 200 000 kr. Aktiekapitalet ökar med 75 000 kr till 1 059 735,97 kr.

CR Ventures har efter utnyttjande av teckningsoptionerna 133 333 aktier av serie A och 2 825 962 aktier av serie B, utspädningen av existerande aktieägare blev i och med emissionen 7,62 %.

För mer information, vänligen kontakta: 
Jonas Litborn, VD
[email protected] 
crventures.se 

Om CR Ventures AB

CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat