Förlängd teckningstid i företrädesemission

Härmed meddelas det att styrelsen i Curira AB (publ) har fattat beslut om att förlänga teckningstiden för den tidigare kommunicerade företrädesemissionen. Den nya teckningstiden sträcker sig fram till och med den 24 juli 2023.

Vid frågor:

Sam Lindskog
VD, Curira AB
[email protected]

Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat