Flaggningsmeddelande

CR Ventures AB (publ) har i enlighet med beslut fattat på den ordinarie  bolagsstämman den 27 maj skiftat ut 150 536 258 aktier i Brandbee Holding AB till CR Ventures aktieägare. Efter utskiftningen äger CR Ventures 204 178 406  aktier i Brandbee Holding AB, dvs. 14,82 % mot tidigare 25,8% av rösterna och kapitalet.

Stockholm 2021-05-07

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, VD

 [email protected]

crventures.se

Om CR Ventures AB 

CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap drivaprojekt och bolag inom olika marknads vertikaler.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat