REG

Flaggningsmeddelande

CR Ventures flaggar för försäljning av totalt 77 496 498 aktier i Brandbee Holding till en kurs om 7 öre per aktie. Försäljningen inbringade totalt 5 424 755 kr och har skett utanför marknaden. CR Ventures äger efter försäljningen 126 681 908 aktier, dvs. 9,2 % av rösterna och kapitalet i Brandbee Holding.

Stockholm 2021-08-06

För mer information, vänligen kontakta: Jonas Litborn, VD

För mer information [email protected]

crventures.se

Om CR Ventures AB
CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat