REG

Flaggningsmeddelande

CR Ventures vd, Jonas Litborn, har via bolag idag förvärvat 53 333 A-aktier i bolaget. Affären skedde utanför marknaden till ett värde av 1 333 325 kr (25 kr st). I och med affären kontrollerar Jonas Litborn, privat och genom bolag 22,86 % av rösterna och 4,05 av kapitalet i CR Ventures.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, VD
För mer information [email protected]
crventures.se

Om CR Ventures AB
CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat