Drygt 162 procents teckningsgrad i CloudRepublics nyemission inför börsnoteringen

I september 2016 avslutades teckningsperioden för nyemissionen för CloudRepublic AB, ett svenskt techbolag som hjälper företag och organisationer att realisera sin digitala potential. Emissionen blev övertecknad med en teckningsgrad på över 162 procent, inklusive de teckningssedlar som inkommit efter utfärdandet av avräkningsnotor. Nyemissionen uppgick till cirka fem miljoner kronor.

- Jag är mycket nöjd med det intresse vi har erhållit för bolaget, både från investerare och kunder och ser det som en tydlig signal på att det finns ett brett intresse för vår affärsidé. Syftet med denna emission var att bredda ägandet innan spridningsemissionen i samband med vår notering, troligtvis i Q1 2017, säger företagets VD Alexander Kehrer.

Styrelsen har beslutat om en proportionell tilldelning bland dem som inkommit med teckningssedlar innan emissionens stängning. Bolaget har totalt 43 aktieägare, varav 38 är nytillkomna i samband med denna emission.

Om CloudRepublic:

CloudRepublic är ett svenskt techbolag som hjälper företag och organisationer att realisera sin digitala potential. Tre konkreta tjänster underlättar digitaliseringsarbetet: ett digitaliseringsindex, en verktygslåda för digital transformation och en katalogsajt över molntjänster. Kunder är privata och offentliga organisationer i alla storlekar, i Sverige och globalt. Se vidare på www.cloudrepublic.com

Med digitaliseringen avser CloudRepublic den process av extrem samhällsomvandling världen står inför och som påverkar nationer, organisationer, företag och individer betydligt mer än tidigare industriella revolutioner. En omställning genom vilken digitala tekniker och förmågor förändrar hela eller omfattande delar av ett företags eller en organisations erbjudande och verksamhetsmodell. Transformationen kan ske stegvis men även vara radikal och disruptiv. Delar som ingår i digitaliseringsprocessen är till exempel:

  • Internet till alla och allt med hjälp av 4g/5g och IoT
  • Ökad datorkraft med kvantdatorer
  • Molntjänster
  • Kommunikation via sociala medier
  • Artificiell intelligens (AI)
  • Säkra (PKI, Blockchain) digitala värdekedjor genom PKI och Blockchain

För mer information, kontakta: 

Alexander Kehrer, vd CloudRepublic

Mobil: 0708 25 69 64

E-post: [email protected]

Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat