Delårsrapport CloudRepublic AB (publ) juli - sep 2020

Sammanfattning Q3 2020

(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen i koncernen var 5 821 TSEK (5 263 TSEK)
 • EBITDA i koncernen var 324 (- 69)
 • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till -125 TSEK (-459 TSEK)
 • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till -160 TSEK (-460 TSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,19 SEK)
   

Sammanfattning ackumulerat 2020

(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen i koncernen var 16 907 TSEK (16 424 TSEK)
 • EBITDA i koncernen var 2 721 TSEK (- 1 391)
 • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 1 375 TSEK (-2 431 TSEK)
 • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till 1 277 TSEK (-4 498 TSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,51 SEK (-1,87 SEK)

VD har ordet

Vi växer med 11% mot föregående års motsvarande kvartal. I dessa Corona tider får detta anses tillfredställande. Samtidigt når vi ett EBITDA resultat om 324 TKR trots semesterperioden, även det får anses godkänt givet förutsättningarna.

Det är också tillfredställande att vi återigen kan investera i det egna produktutbudet. Trots pandemi så fortsätter vi att satsa offensivt. Vi tror att detta kommer att skapa aktieägarvärde även om det kortsiktigt går ut över resultatet.

CloudRepublic lanserar nya affärsområden i en satsning som grundar sig i att öka transparensen mot marknaden samt att tydliggöra företagsgruppens erbjudande. Affärsområdena: Analytics & Data science, Tech & Transformation, Digital Marketing, och Automation & CRO.

De nya affärsområdena är ett resultat av den omstrukturering och en optimering av den befintliga verksamheten som pågått under året.

Den nya hemsidan (www.cloudrepublic.com), som beskriver dessa nya affärsområden, är en del av vår nya kommunikationsstrategi. Andra delar i kommunikationsstrategin består av att öka vår närvaro mot internationella kunder samtidigt som det också är vår ambition och förhoppning att den nya siten ska förbättra dialogen med aktieägare och investerare rent generellt.

Vi har inför slutet på året och 2021 skapat en robust företagsplattform med målsättningen att vara ett bra verktyg i vår fortsatta tillväxtresa. Den uppdaterade sajten beskriver vår portfölj av erbjudanden inom tech och digital marketing. Detta kombineras med unika och egenutvecklade produkter som hjälper företag att navigera och maximera effekterna av sin närvaro i det kraftigt växande digitala landskapet. Vi ser en stor potential med både "Brand Value Index™" och "Attribution Benchmarking™" när det handlar om att skapa långsiktigt unika värden för våra kunder och därmed också för våra aktieägare.

Johan Gran, VD CloudRepublic AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Johan Gran, VD CloudRepublic AB (publ)
Tel: +46 765 25 67 33 E-post: [email protected]

Om CloudRepublic AB (publ)
CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublic tillhandahåller transformationstjänster som inkluderar allt från byggande av webbaserade system till ett komplett utbud av tjänster för digitala strategier och digital marknadsföring. För mer information se www.cloudrepublic.com 


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat