Delårsrapport för CloudRepublic AB 1 januari-30 september 2017

Sammanfattning för perioden januari-september 2017 (jämfört med samma period föregående år)

>       Nettoomsättning för perioden januari - september uppgår till 1 426 TSEK, vilket är

motsvarande som samma period föregående år

>       Rörelseresultatet uppgår till -4 258 TSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på -299%

>       Resultat efter skatt uppgår till -4 373 TSEK, vilket är en minskning jämfört med samma

period föregående år

>       Resultat per aktie -2,09 kr

Sammanfattning för tredje kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år)

>       Nettoomsättningen för första kvartalet uppgår till 214 TSEK, vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år

>       Rörelseresultatet uppgick till -2 090 TSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal  på -976%

>       Resultat efter skatt uppgick till -2 120 TSEK, vilket är en minskning med 1 500 TSEK jämfört med samma period föregående år

>       Resultat per aktie -1,01 kr

VD Alexander Kehrer har ordet

Under tredje kvartalet har vi intensifierat utvecklingen av vår big-data plattform. Den sedan tidigare utökade datainsamlingen och algoritmerna som omfattar över 100 000 svenska aktiebolag innebär att vi har kunnat förädla våra befintliga tjänster ytterligare. Samtliga våra tjänster bygger nu på databaserad analys av dessa 100 000 bolag och deras digitala beteende. Här ser vi en fortsatt stor potential att utveckla nya tjänster inom datadriven analys. Ett exempel på ny tjänst vi lanserat är den datadrivna kundspecifika videon vi skapar med hjälp av vår plattform. Kontakta oss via vår site www.cloudrepublic.com om du vill få en video med ett smakprov på ditt företags digitala konkurrenskraft.

Omsättningen innebar en marginell ökning jämfört med samma period föregående år. Tredje kvartalet visade dock en minskning av omsättningen jämfört med samma period föregående år. Huvudanledningen till det är att vi har blivit försenade i produktlanseringar av nya prenumerationsbaserade och helautomatiserade tjänster och därav har intäktsströmmen från dessa blivit försenade.

CloudRepublic tecknade ett avtal som trädde i kraft 1 september 2017 om att sälja inkråmet för molnkatalogen till ett konsortium bestående av Litestream AB, Systemet IT AB och Systemstrategerna AB. Dessa bolag har nu integrerats till Cloudonline.com som med en egen ledning nu fullt ut kan kapitalisera på de möjligheter molnkatalogen ger. CloudRepublic erhöll 25 % av aktierna i bolaget. Vi ser affären som en möjlighet att kapitalisera på en del av vårt tidigare utvecklingsarbete.

Kommande händelser

Den 3 november tecknade CloudRepublic ett avtal om att förvärva Northside. Northside arbetar med digitala strategier och är specialister inom sökmotoroptimering, konverteringsoptimering, Google AdWords och marketing automation. Northside är Google Partner och uppvisar en bra tillväxt, vilken med CloudRepublics resurser kan accelereras ytterligare. Genom förvärvet stärker CloudRepublic ytterligare sin kompetens och kundbas. Förvärvet ligger i linje med CloudRepublics förvärvsstrategi för att bygga omsättning, lönsamhet och stärka varumärket. Vi för ett antal dialoger med andra förvärvskandidater och letar kontinuerligt efter nya relevanta bolag. 

Framtid

Efterfrågan på datadriven analys ökar kraftigt. Genom vår big-data plattform som analyserar över 100 000 bolags digitala beteenden har vi skapat en plattform som kommer att kunna erbjuda en mängd olika tjänster anpassade efter kundernas behov. Med plattformen i grunden har vi redan lanserat DigitaliseringsIndexet och nu ligger fokus framåt på att realisera ytterligare tjänster. Vi räknar med att lansera siten digitaliseringsindex.se under Q1.

Alexander Kehrer

VD CloudRepublic AB

Stockholm 2017-11-30

För hela kvartalsrapporten vänligen se www.cloudrepublic.com

För ytterligare information kontakta:

Alexander Kehrer, VD, Telefon +46 70 825 69 64, E-post: [email protected]

eller

Ari Liukko, Styrelsens Ordförande, Telefon +46 733 15 15 15, E-post: [email protected]

Om CloudRepublic AB (publ): CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys. CloudRepublics DigitaliseringsIndex sammanfattar ett bolags digitala status och anger ett matematiskt mått på Bolagets digitala mognad. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags processer och affärsmodell.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

CloudRepublic AB
Karlavägen 64 114 49
Stockholm
Tel: 08-6111190 
www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat