Delårsrapport CloudRepublic AB (publ) april - juni 2020

Sammanfattning Q2 2020

(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen i koncernen var 5 271 TSEK (6 081 TSEK)
  • EBITDA i koncernen var 1 412 (- 284)
  • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 964 TSEK (-674 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till 930 TSEK (-2 729 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,39 SEK (-1,14 SEK)

Sammanfattning ackumulerat 2020

(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen i koncernen var 11 086 TSEK (11 161 TSEK)
  • EBITDA i koncernen var 2 397 TSEK (- 1 322)
  • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 1 500 TSEK (-1 972 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till 1 437 TSEK (-4 038 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,60 SEK (-1,76 SEK)

VD har ordet

Det är glädjande att  vi återigen kan rapportera bolagets mest lönsamma kvartal sedan bildandet, trots Corona.

EBITDA för Q2 landar på 1 412 TKR och rörelseresultatet 964 TKR. Detta motsvarar en EBITDA marginal om 27% och en vinst per aktie om 0,39 kr för kvartalet.

Så trots att vi tappat några kunder vars lönsamhet påverkats kraftigt negativt av Coronaviruset har vi kunnat leverera bättre resultat på sista raden tack vare ökad effektivitet i vår verksamhet. Antalet kunder är i stort sett oförändrat genom att de tappade kunderna kompletterats med nya.

Vi kan konstatera att vår affärsmodell fungerar utmärkt utan fysisk närvaro varken på kontoret eller hos kunder. Digital marknadsföring är ju självklart en digital tjänst som inte kräver en fysisk närvaro. Nu har även försäljning blivit det av förklarliga skäl. Det har visat sig att videokonferenser tom effektiviserat försäljningen i många fall pga minskat resande.

Leverans av digitala tjänster är självklart inte heller beroende av fysisk närvaro. Det enda som egentligen är negativt för vår verksamhet är att vissa kunders budgetar måste minska när deras lönsamhet sviktar. I den andra vågskålen ligger att andra kunder tvärtom ökar sina insatser, även om denna effekt ännu inte kompenserat fullt ut för den förstnämnda. Det ska också nämnas att resultatet påverkats positivt med 340 TKR pga reduceringen av sociala avgifter. Vi har dock inte behövt nyttja statens stödpaket och har inte permitterat personal.

Vi har gjort en översyn av våra digitala erbjudanden tillsammans med David Bonnier som är ny styrelsemedlem. Målsättningen är att förtydliga budskapet ytterligare för att kunna accelerera både tillväxt och lönsamhet.

Vi har även vidareutvecklat bolagets Digitaliseringsindex och vi har börjat presentera detta för utvalda kunder inom bank och finans-, telecom- och spelbranschen. Det nya indexet som fortfarande baseras på öppen data från ett flertal källor kommer att marknadsföras under namnet Digital Communication: Brand Value Index. Detta är en robust metod att utveckla ett digitalt varumärke och identifiera effekten av dess marknadsföring. Kundnyttan med detta index är att snabbt kunna ta fram en handlingsplan som förstärker kundens marknadsföring, försäljning och digitala konkurrenskraft. Genom att utgå från konkret och öppen data kan vi löpande jämföra hur kundens konkurrenskraft påverkas av våra digitala leveranser. Detta första steg i våra åtaganden kan sedan kompletteras med de matematiska metoder vi utvecklat för att analysera kundens specifika data. Tack vare att vi har jämförelsedata för både den externa och den interna delen kan vi både erhålla en mer skalbar verksamhet för oss och en mer värdeadderande leverans till kunderna. Vi kommer att återkomma med fler initiativ inom detta område för att fortsätta öka unikiteten, värdeadderingen och skalbarheten i vår verksamhet. Den kundspecifika delen kommer att marknadsföras under namnet: Digital Communication: Attribution Benchmark.

Här ser vi en stor potential emedan tjänsterna är väldigt skalbara och unika på marknaden.

Slutligen några ord om förvärvsläget. Vi förde under Q2 ett antal förvärvsdiskussioner. Ingen som ännu resulterat i affär. Prisförhandlingar blir något mer komplexa i det rådande marknadsläget där pandemin påverkar förutsättningar för uppköp. Detta genom att prognoser för potentiella uppköpskandidaters tillväxt och lönsamhet blir mer svårbedömda. Vi har dock en fortsatt tro på möjlighet till förvärv, och i takt med att vår lönsamhet förbättras öppnas fler möjligheter.

Johan Gran, VD CloudRepublic AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Johan Gran, VD CloudRepublic AB (publ)
Tel: +46 765 25 67 33 E-post: [email protected]

Om CloudRepublic AB (publ)
CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublic tillhandahåller transformationstjänster som inkluderar allt från jämförande Brand Value Index för utvärdering av ett varumärkes digitala konkurrenskraft, byggande av webbaserade system till ett komplett utbud av tjänster för digitala strategier och digital marknadsföring.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat