Delårsrapport för CloudRepublic AB 1 januari-30 juni 2017

Sammanfattning för första halvåret 2017 (jämfört med samma period föregående år)

>      Nettoomsättningen för första halvåret uppgår till 1 212 TSEK, vilket är en ökning mot samma period föregående år med 18 %

>      Rörelseresultatet uppgick till - 2 167 TSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på -179%

>      Resultat efter skatt uppgick till - 2 253 TSEK, vilket är en minskning med 2 295 TSEK jämfört med samma period föregående år

>      Resultat per aktie -1,08 kr

Sammanfattning för andra kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år)

>      Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgår till 465 TSEK, vilket är en minskning mot samma period föregående år med knappt 50 %

>      Rörelseresultatet uppgick till - 808 TSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på -174%

>      Resultat efter skatt uppgick till - 870 TSEK, vilket är en minskning med 997 TSEK jämfört med samma period föregående år

>      Resultat per aktie -0,42 kr

VD Alexander Kehrer har ordet

Under första halvåret har vi fortsatt att utveckla vår big-data plattform. Datainsamlingen och algoritmerna har utökats till att nu omfatta över 100 000 svenska aktiebolag. Det innebär att big-data plattformen har ökat nämnvärt i omfattning vilket också ökar analysmöjligheterna i mycket stor utsträckning. Vi har också intensifierat affärsdiskussionerna med ett antal större kunder kring plattformen. Här ser vi en stor möjlighet att utveckla nya tjänster inom datadriven analys.

Första halvåret som helhet innebar en ökning av omsättningen jämfört med samma period föregående år. Andra kvartalet visade dock en minskning av omsättningen jämfört med samma period föregående år. Huvudanledningen till det är att vi har blivit försenade i produktutvecklingen av nya prenumerationsbaserade och helautomatiserade tjänster och därav har intäktsströmmen från dessa blivit försenade.

Vi har under perioden också fört ett antal dialoger om förvärv med olika parter. Vi fortsätter dialogerna och letar kontinuerligt efter nya relevanta kandidater. 

Kommande händelser

CloudRepublic tecknade ett avtal om att sälja inkråmet för molnkatalogen till ett konsortium bestående av Litestream AB, Systemet IT AB och Systemstrategerna AB. Detta för att kunna lägga ytterligare fokus på Big Data plattformen och DigitaliseringsIndexet och säkerställa att vi kapitaliserar på alla dess möjligheter.  

Avtalet syftar till att gemensamt med ovanstående konsortium skapa ett bolag som ämnar utveckla den del av CloudRepublics affärsmodell som hänförs till molnkatalogen, CloudDirectory. Bolaget räknar med att komma upp i en 12 månaders löpande omsättningstakt om ca 15-20 MSEK under 2017 och vara lönsamt. CloudRepublic erhåller 25 % av aktierna i bolaget som betalning för CloudDirectory. Tillträdesdagen är avtalad till 1 september 2017.

Vi ser affären som en möjlighet att kapitalisera på en del av vårt utvecklingsarbete genom att bli delägare i en ny rörelse samtidigt som vi kan bli mer fokuserade på vårt DigitaliseringsIndex™ inom CloudRepublic. Vi ser detta som en bra affär för att skapa ytterligare aktieägarvärde.

Framtid

I höst planerar vi att lansera DigitaliseringsIndexet bredare. Vi planerar en mängd lanseringar, bland annat branschindex, topplistor regionalt, per stad och kommun etc, i syfte att skapa en större synlighet och intresse kring våra tjänster.

Det underliggande intresset för Digitaliseringsindexet som ger kunderna en datadriven analys av deras digitala mognad samt de olika transformationstjänsterna CloudRepublic erbjuder är fortsatt stort. Fullt fortsatt fokus ligger i att erbjuda DigitaliseringsIndexet som en onlinetjänst och etablera volymdistributionskanaler för att nå ut i volym. 

Alexander Kehrer

VD CloudRepublic AB

Stockholm 2017-08-31

För hela kvartalsrapporten vänligen se www.cloudrepublic.com

För ytterligare information kontakta:

Alexander Kehrer, VD, Telefon +46 70 825 69 64, E-post: [email protected]

eller

Ari Liukko, Styrelsens Ordförande, Telefon +46 733 15 15 15, E-post: [email protected]

Om CloudRepublic AB (publ): CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublics DigitaliseringsIndex sammanfattar ett bolags digitala status och anger ett matematiskt mått på Bolagets digitala mognad. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags processer och affärsmodell.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

CloudRepublic AB
Karlavägen 64 114 49
Stockholm
Tel: 08-6111190 
www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat