CR Ventures Delårsrapport för första kvartalet 2021

Sammanfattning Q1 2021 (jämfört med samma period föregående år)

Nettoomsättningen i koncernen var 5 224 TSEK (6 747 TSEK)
EBITDA i koncernen var -653 (985)
Rörelseresultatet i koncernen uppgick till -904 TSEK (536 TSEK)
Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till 28 498 TSEK (507 TSEK)
Resultat per aktie uppgick till 11,17 SEK (0,20 SEK)

Sammanfattning 2021 (jämfört med samma period föregående år)

Nettoomsättningen i koncernen var 5 224 TSEK (6 747 TSEK)
EBITDA i koncernen var -653 TSEK (985)
Rörelseresultatet i koncernen uppgick till -904 TSEK (536 TSEK)
Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till 28 498 TSEK (507 TSEK)

Resultat per aktie uppgick till 11,17 SEK (0,20 SEK)

VD har ordet

Bästa aktieägare,
I samband med att CloudRepublics operativa verksamhet såldes till Brandbee i mars
skapades CR Ventures. Beroende av att verksamheten idagsläget inte speglar den som
historiskt har bedrivits är jämförelse mot föregående år ej relevant att göra. CR Ventures
gör ca 28,5 miljoner i vinst för kvartalet vilket beror på den reavinst som uppstod i
samband med försäljningen av dotterbolagen.

CR Ventures erhöll ca 450 miljoner aktier i Brandbee som likvid för de operativa
verksamheterna. Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att skifta ut 150 miljoner av
dessa aktier till aktieägarna under våren.

Mitt arbete består av att placera de övriga aktierna hos investerare samtidigt som vi
arbetar aktivt med att ingå ett LOI senast under andra kvartalet. CR Ventures är väl
rustade, med god ekonomi, vilket gör att vi inte har bråttom. Det är viktigt för mig att
processen får ta tid om det behövs för att skapa ett bra case för framtida verksamhet
inom CR Ventures.

2021-04-09

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, VD

För mer information
[email protected]
Telefon: +46 (0)72-439 99 00
hemsida: crventures.se

Om CR Ventures AB
CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och
bolag inom olika marknads vertikaler.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat