Delårsrapport CloudRepublic AB (publ) januari - mars 2020

Sammanfattning Q1 2020

(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen i koncernen var 5 814 TSEK (5 080 TSEK)
  • EBITDA i koncernen var 985 (- 1 038)
  • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 536 TSEK (-1 298 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till 507 TSEK (-1 309 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,21 SEK (-0,63 SEK)

Sammanfattning ackumulerat 2020

(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen i koncernen var 5 814 TSEK (5 080 TSEK)
  • EBITDA i koncernen var 985 (- 1 038)
  • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 536 TSEK (-1 298 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till 507 TSEK (-1 309 TSEK) 
  • Resultat per aktie uppgick till 0,21 SEK (-0,63 SEK)

VD har ordet

Årets första kvartal var marginalmässigt bolagets bästa kvartal hittills. Omsättningen växte med 14% från motsvarande kvartal förra året, trots att pandemin påverkat företagens investeringsvilja. Samtidigt uppnådde vi ett EBITDA resultat om nästan 1 MSEK vilket är i närheten av toppnotering det också. EBITDA marginalen landade på rekordhöga 17%.

Under första kvartalet har företagsgruppens erbjudande mot marknaden analyserats. Detta kommer under andra kvartalet gradvis att realiseras i en bättre och mer synkroniserad produktportfölj. Vi ser att det finns en öppning i marknaden för digitala benchmarkingprodukter. Därför planerar vi en ny lansering av en kombinerad produkt av de metoder som ingick i köpet av GRAB Analytics och bolagets plattform för digitaliseringsindexet. En global databas för jämförelsedata har redan etablerats och resulterat i några initiala affärer. Att öka exponeringen mot internationella kunder är målsättningen under Q2 och resten av året.

Tillväxt i antalet kunder är målsättningen även under pandemin, vilket vi bedömer skapar en långsiktig tillväxtpotential för bolaget. Även om vi nu under pandemi har identifierat en något mindre betalningsvilja inom vissa kundsegment. Detta innebär att även vi indirekt kan drabbas något kortsiktigt. Vår exponering mot de värst drabbade segmenten har varit relativt liten. Det verkar som att kunder som ligger i framkant beträffande digital marknadsföring har bättre förutsättningar att klara den uppkomna situationen. Vikten av digital närvaro är nu mer påtaglig än någonsin. Även om vi har några affärer som inte uppnått våra interna budgetmål ser vi att vi fortsatt kan vinna nya kunder trots den uppkomna situationen.  Med vår affärsmodell kan vi både sälja och leverera på distans.

Slutligen, resultatet per aktie var 0,21 under kvartalet vilket på årsbasis motsvarar ett PE-tal om 7,1 vid dagens slutkurs om 6 kr. Beaktar man att vi ser en mycket större potential när vi genomfört de program jag inlett så kan man ju dra sina egna slutsatser om ett PE tal som motsvarar 14% avkastning utan tillväxt är relevant.

Johan Gran, VD CloudRepublic AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Johan Gran, VD CloudRepublic AB (publ)
Tel: +46 765 25 67 33 E-post: [email protected]

Om CloudRepublic AB (publ)
CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublic tillhandahåller transformationstjänster som inkluderar allt från byggande av webbaserade system till ett komplett utbud av tjänster för digitala strategier och digital marknadsföring. För mer information se www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat