Delårsrapport CloudRepublic AB (publ) januari - mars 2019

Sammanfattning januari - mars 2019

(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen i koncernen ökade med 43% till 5 080 TSEK från motsvarande kvartal föregående år (3 563 TSEK)
  • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till - 1 298 TSEK (-2 372 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till - 1308 TSEK (-2 344 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,63 SEK (-1,12 SEK)

VD har ordet

Förändringstakten inom digitalisering fortsätter att öka, både generellt och specifikt inom digital marknadsföring.

För att fortsätta vara aktuella måste vi förhålla oss till de underliggande trender som sker inom vår bransch. Att vi länge fokuserat på datadriven marknadsföring är en del av den anpassningen, som för övrigt fortfarande pågår. Vi ser dock att det alltjämt finns avsevärd förbättringspotential hos flertalet aktörer. I takt med att branschen mognar blir vissa delar av den digitala marknadsföringen mer lättillgänglig samtidigt som den strategiska betydelsen fortsätter att öka. Detta leder till en makrotrend i branschen att fler storbolag bygger upp digital kompetens internt och utmanar därmed externa aktörer som kommunikationsbyråer.

Under kvartalet har vi genomfört en strategisk genomgång av verksamheten för att både förbättra marginaler och generera mer organisk tillväxt. De huvudsakliga förändringarna vi vidtagit är att starta Sveriges första renodlade rekryterings- och bemanningsbolag nischad enbart mot digital marknadsföring samt ändrat i organisationen för vårt största dotterbolag Anegy.

Ny VD för Anegy blir Jimmy Björnhård som påbörjat en uppgradering av bolagets processer och sortiment. Jimmy rekryterades till Anegy för ca ett år sedan och kommer att fortsätta arbeta som senior digital strateg för Anegy parallellt med sin nya VD roll.

Simon Milton blir VD för det nya bolaget Anegy Digital Talents som skall rekrytera, utvärdera och utbilda digitala talanger till framförallt våra större kunder. Här har vi känt av en enorm efterfrågan från marknaden. Vi blir med denna breddning av verksamheten mer relevanta som samarbetspartners till fler av de större företagen.

Dessutom är synergierna inom koncernen stora där Anegy Digital Talents får en unik och stark position på marknaden tack vare stödet från koncernen, samtidigt som vår egen kompetensförsörjning effektiviseras kraftigt.

Det nya bolaget finansieras av Simon Milton som därför också kommer att äga 25% av detta dotterbolag.

Både Jimmy och Simon kommer att få ett större inslag av resultatbaserad ersättning som baseras på respektive bolags lönsamhet. Detta kommer att både minska bolagets risk och samtidigt ge ledningen ett incitament för lönsam tillväxt.

Dessa åtgärder börjar ge effekt på resultatet i Q2 och slår igenom fullt ut under Q3.

Förvärvsdiskussionerna fortsätter samtidigt som vi dock huvudsakligen under detta kvartal varit fokuserade på de interna förbättringar som beskrivits ovan. Dessa bedöms öka möjligheterna för att få till ett strategiskt förvärv till attraktiva villkor.

Ari Liukko,

VD CloudRepublic AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ari Liukko, VD, Telefon +46 733 15 15 15, E-post: [email protected]

Om CloudRepublic AB (publ): CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys och innovativa tjänster för digital marknadsföring och försäljning.
CloudRepublics DigitaliseringsIndex sammanfattar ett bolags digitala konkurrenskraft och anger ett mått på Bolagets digitala mognad. 
Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags digitala marknadsföring och försäljning.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

CloudRepublic AB
Artillerigatan 42 114 45
Stockholm
Tel: 08-6111190 
www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat