Delårsrapport jan-mars 2018 CloudRepublic AB (publ)

Sammanfattning januari - mars 2018 (jämfört med samma period föregående år)

  • Omstruktureringen av verksamheten börjar synas i omsättningen
  • Nettoomsättning i koncernen för perioden januari - mars uppgick till 3 563 TSEK (747 TSEK)
  • Omsättningen ökade med 765% från föregående kvartal 412 TSEK
  • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till - 2 372 TSEK (-1 403 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till - 2 344 TSEK (-1 403 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -1,12 SEK (-1,05 SEK)

VD Ari Liukko har ordet

Vi kan nu äntligen börja skörda frukterna av arbetet med CloudRepublics unika DigitaliseringsIndex. Lanseringarna av vårt nationella toppindex (digitaliseringsindex.se) har skapat ett stort intresse. Ett tjugotal medier, nationella som lokala, bevakade nyheten i samband med lanseringen. När vi hade frukostseminarier i Eskilstuna respektive Uppsala skrev båda lokaltidningarna en stor artikel. Syns man inte finns man inte som bekant och vi börjar nu synas allt mer. Titta gärna på www.digitaliseringsindex.se/press för att se vad ett urval av tidningarna skrivit om oss. Detta genererar bra affärsmöjligheter och med den kompletterande produktportföljen och den nya organisationen kan vi kapitalisera dessa på ett mycket bra sätt. Den uppmärksamhet vi fått har dessutom visat sig generera bra förvärvsmöjligheter vilka vi aktivt jobbar vidare med.

Jag skrev i förra kvartalsrapporten att vi hade identifierat åtgärder för att uppnå en lönsam tillväxt givet den förändrade strategin att flytta allt mer verksamhet till dotterbolagen. Vi har nu i skrivande stund, i slutet av maj, genomfört majoriteten av dessa och börjar få till en organisation som både kan fortsätta vår lansering av DigitaliseringsIndex.se och omvandla intresset detta skapar till ytterligare lönsamma affärer.

Omsättningen för kvartalet hamnade på 3 563 TSEK vilket är en ökning med 765% från föregående kvartal. Efter att vi förra året såg att vi var tvungna att göra dramatiska ändringar har vi nu sett en tillväxt två kvartal i rad med 93% respektive 765% mot föregående kvartal. Vi ser redan att den kraftiga tillväxten kommer att fortsätta i nästa kvartal samtidigt som våra kostnadsbesparingar börjar ge en allt större effekt under Q2 för att fullt ut vara implementerade efter Q2.

Beträffande vårt 25-procentiga delägande i Cloudonline kan nämnas att de andra delägarna ändrat sina andelar så att de som är aktiva i bolaget ökat sitt delägande och de passiva delägarna minskat i motsvarande mån. Vårt delägande har inte påverkats. Det kan inte helt uteslutas att den tidigare upplevda obalansen i ägandet och de diskussioner detta medfört hämmat bolagets utveckling. Det är dock min förhoppning att bolagets utveckling nu kan accelerera.

Vi är fortfarande ett ungt och expansivt bolag som nu ser möjligheter vi inte varit i närheten av tidigare. I slutet av denna vecka flyttar vi ihop hela personalstyrkan till gemensamma lokaler och jag är övertygad om att detta i sig kommer att accelerera utvecklingen ytterligare.

Ari Liukko, VD CloudRepublic AB (publ)
Stockholm den 31 Maj 2018

För ytterligare information kontakta:

Ari Liukko, VD, Telefon +46 733 15 15 15, E-post: [email protected]

CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys. CloudRepublics DigitaliseringsIndex sammanfattar ett bolags digitala konkurrenskraft och anger ett matematiskt mått på bolagets digitala mognad. Bolagets transformationstjänster genomlyser och optimerar ett bolags processer och affärsmodell.  

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat