Delårsrapport CloudRepublic AB (publ) Q3 2019

Sammanfattning Q3 2019

(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen i koncernen var 5 263 TSEK (5 746 TSEK)
 • EBITDA i koncernen var -69 (325)
 • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till - 459 TSEK (80 TSEK)
 • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till - 460 TSEK (67 TSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (0,03 SEK)

Sammanfattning ackumulerat tom Q3 2019

(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen i koncernen var 16 424 TSEK (14 353 TSEK)
 • EBITDA i koncernen var -1 391 (-2 689)
 • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till - 2 431 TSEK (-3 426 TSEK)
 • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till - 4 498 TSEK (-4 045 TSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,87 SEK (-1,93 SEK)

VD har ordet

De förändringar vi tidigare meddelat börjar nu ge resultat. Trots att semestrarna inföll under perioden har vi lyckats uppnå ett positivt kassaflöde med drygt 1,9 mkr samtidigt som vi förbättrar EBITDA från Q2 med 215 tkr. Den ackumulerade omsättningen för årets tre första kvartal växer med 14% och EBITDA för motsvarande period förbättras med 1 298 tkr till -1 390 tkr från -2 688 tkr.

Vi börjar få till den nya mer fokuserade organisationen med fyra egna affärsområden/dotterbolag som alla kan fokusera på segment där de genererar maximal kundnytta.

 • Anegy
  Har förbättrat lönsamheten sedan organisationsförändringarna genom en mer fokuserad organisation och en effektivare leveransorganisation. Försäljningsprocessen har också effektiviserats främst genom en mer ändamålsenlig marknadsföring i kombination med egna seminarier och utbildningar.
 • Northside
  Har lyckats med en bra organisk tillväxt och samtidigt lanserat ett skalbart kunderbjudande för mindre företag som tagits emot väl. De prenumerationsbaserade intäkterna ökar stadigt för konceptet Nordpress (www.nordpress.se). Kunderna erbjuds en helhetslösning för sin webb som inkluderar allt från skapande av webbsida till genererande av kunder.
 • Falco
  Även här ser vi ett ökat intresse för våra helhetslösningar för att designa, utveckla och leverera driftklara molnbaserade lösningar.
 • Talents
  Vi fortsätter att få förtroendet att sköta rekrytering och kompetensförsörjning för allt fler organisationer som vill bygga upp den interna kompetensen inom digital marknadsföring.
   

Tanken är att samtliga enheter skall ansvara för sin egen lönsamhet samtidigt som korsförsäljning och samarbeten skall generera ytterligare möjligheter.

Det kan också nämnas att vi fortsätter våra ansträngningar om ytterligare förvärv. Erfarenhetsmässigt har det visat sig svårt att prediktera när vi når hela vägen men diskussioner förs i fortsatt god anda. Nu när vi ser att lönsamheten och kassaflödet börjar närma sig acceptabla nivåer ökar naturligtvis möjligheten att vi kan genomföra ytterligare förvärv.

Ari Liukko,

VD CloudRepublic AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ari Liukko, VD, Telefon +46 733 15 15 15, E-post: [email protected]

Om CloudRepublic AB (publ): CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys och innovativa tjänster för digital marknadsföring och försäljning. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags digitala marknadsföring och försäljning.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

CloudRepublic AB
Artillerigatan 42
114 45 Stockholm

Tel: 08-6111190 
www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat