David Bonnier och Maria Lindholm Pelleborn föreslås som nya ledamöter till CloudRepublics styrelse

Valberedningen föreslår som nya ledamöter till CloudRepublics styrelse David Bonnier och Maria Lindholm Pellborn. För omval föreslås Lars Bergkvist, Tomas Ward och Ari Liukko. Ola Norberg har av personliga skäl undanbett omval samtidigt som han även fortsatt kommer att finnas tillgänglig som rådgivare för bolaget. Lars Bergkvist föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.

Fullständig kallelse till ordinarie stämma, som hålls den 29 maj, kommer innan månadens utgång.

- CloudRepublic är verksamma inom en högaktuell bransch. Digital marknadsföring är ett komplext område vars betydelse för relevant och kostnadseffektiv kommunikation i marknadsföringssyfte fortsatt kommer växa under många år framöver. 

CloudRepublic besitter genom sin personal och ledning en mycket hög kompetens inom området och jag ser med entusiasm fram emot att bidra till bolagets fortsatta utveckling, säger David Bonnier

- Cloudrepublic har en mycket intressant tillväxtresa framför sig. Den innovationskraft och potential som finns i bolaget attraherade mig.  Jag ser mycket fram emot att tillsammans med den nya förstärkta styrelsen och våra intressenter driva arbetet vidare, säger Maria Lindholm Pellborn

- Det är mycket glädjande att både David och Maria tackat ja till att vara med och bygga CloudRepublic vidare. Detta är en betydande förstärkning av vår styrelse, säger Lars Bergkvist.

Kort om David Bonnier: 15 års erfarenhet av entreprenörskap. Van att som VD leda och utveckla små till medelstora bolag. Ledarskap som präglas av en stark inriktning på försäljning, utveckling, organisation och resultat. Driver en egen Juristbyrå med huvudinriktning inom avtalsrätt, aktiebolagsrätt, arbetsrätt samt franchising sedan 2016.

VD SF Media AB (2005-2012), Affärsområdeschef SF Bio Konferens & Event (2003-2005), Venture analytiker Bonnier AB (2003), vVd Moving Skills (2000-2003), VD/Grundare Bonnier Kunskap AB (1998-2000)

Tidigare styrelseuppdrag: Aqua Nobel (befintlig), Texas Longhorn Group, Bonnierfastigheter

Juridikstudier vid Christian Albrecht Universität (Master of Law) och Stockholms universitet (Jur.Kand). Har även studerat ledarskap och organisationskonsultation vid International Institute for Management Development och vid Duke University.

Kort om Maria Lindholm Pellborn: 20 års erfarenhet inom varumärke, marknadsföring, kommunikation, försäljning och hållbarhet. Med en passion för hållbar utveckling och innovation. Driver egen konsultverksamhet med fokus på varumärke, kommunikation, och Coachning av impactbolag sedan 2019.

Chef för varumärke & samhällsengagemang, SEB med fokus; entreprenörskap, innovation, finansiell kompetens, och inkludering. Samordnade 20 länder (2011-2019)

Tidigare; Marknad och kommunikationschef, Kapitalförvaltning, Marknadschef för Private Banking. SEB. Förvaltat insamlingsprogram, donationer, sponsring, partnerskap & Brand Employee engagemangsprogram

Tidigare styrelseuppdrag; National Advisory board for impact investing, Inkludera.

Fil kand business administration Stockholms universitet, har även studerat marknadsföring och CRM vid York University, Toronto samt Ledarskap vid Handelshögskolan/IFL.

För mer information kontakta: Ari Liukko, Valberedningens ordförande, CloudRepublic AB (publ)
Email: [email protected], tel + 46 733 15 15 15

eller

Johan Gran, VD CloudRepublic AB (publ) Email: [email protected], tel: +46 765 25 67 33

Om CloudRepublic AB (publ)
CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublic tillhandahåller transformationstjänster som inkluderar allt från byggande av webbaserade system till ett komplett utbud av tjänster för digitala strategier och digital marknadsföring. För mer information se www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat