REGMAR

Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats. Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas.

Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats av Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas.

IVO har idag återkallat Lystra Personlig Assistans AB:s, Lystra Assistans Väst AB:s, Ellas Assistans AB:s och Melius Assistans AB:s tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans. Bolagen är dotterbolag till Curira AB. Anledningen till IVO:s beslut är att myndigheten bedömer att bolagen och dess företrädare inte uppfyller kraven på lämplighet.

IVO:s beslut gäller omedelbart. Enligt IVO:s beslut har dock bolagen givits till den 27 juni 2022 att senast ha avvecklat verksamheterna. IVO:s respektive beslut kommer skyndsamt att överklagas till förvaltningsrätten och yrkande om inhibition kommer att framställas. Bifaller förvaltningsrätten yrkandena om inhibition kommer IVO:s beslut inte vara gällande under det att förvaltningsrätten prövar överklagandena. Förväntningen är att förvaltningsrätten ska ha hunnit fatta beslut i inhibitionsfrågan före den 27 juni.

För mer information, vänligen kontakta:

Adam Grabavac, VD

[email protected]

Denna information är sådan information som CR Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2022 kl. 17.10.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat