CR Ventures tillförs 1,3 miljoner

Styrelsen i CR Ventures (f.d CloudRepublic) beslutade och registrerade den 14 juni 2019 en emission av totalt 100 000 teckningsoptioner (i serie B) till ledande befattningshavare benämnda 2019:1 med lösenpris 13 kr per aktie. Vid beslutstillfället sattes utnyttjandeperioden för optionsprogrammet till 1 maj 2022 respektive 31 maj 2022. Vid den extra bolagsstämma i CR Ventures den 18 juni 2021 beslöts det att möjliggöra förtida inlösen från 21 juni 2021 av ovan nämnda teckningsoptioner.

Totalt fanns det 100 000 teckningsoptioner i program 2019:1 Innehavarna har valt att lösa in samtliga teckningsoptioner vilket innebär att CR Ventures tillförts 1 300 000 kr.

Emissionen har registrerats hos Bolagsverket och CR Ventures har därefter 133 333 aktier av serie-A och 2 792 692 aktier av serie-B, utspädningen av existerande aktieägare blev i och med emissionen 3,54 %.

Den här registreringen innebär att samtliga historiska optionsprogram från Cloudrepublic är inlösta.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, VD
[email protected]
crventures.se

Om CR Ventures AB
CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat