CR Ventures tidigarelägger kvartalsrapport samt förtydligar process kring utdelning av aktier

CR Ventures tidigarelägger kvartalsrapporten för första kvartalet 2021. Kvartalsrapporten kommer publiceras den 9 april i stället för tidigare kommunicerats, 25 maj.

I enlighet med vad styrelsen tidigare kommunicerats skulle hela eller delar av de aktier i Brandbee Holding skiftas ut till aktieägarna i samband med årsstämman fastställer årsredovisningen för 2020.

Det fria egna kapitalet i CR Ventures tillåter en utskiftning på ca 10,5 MSEK har styrelsen, efter samråd med bolagets revisorer och skatterådgivare, beslutatat föreslå att stämman ska skifta ut 150 000 000 aktier (till kursen 0,07 kr) i Brandbee Holding AB till aktieägarna i CR Ventures (mer detaljer kommer i samband med kallelsen). Vilket innebär att 1 aktie i CR Ventures kommer att ge 59 aktier i Brandbee Holding AB.

CR Ventures kommer efter en utskiftning av den 150 000 0000 aktierna fortfarande inneha ca 300 000 000 aktier i Brandbee Holding och styrelsen har redan flertalet propåer av intressenter för att förvärva hela eller delar av innehavet.

CR Ventures avser att senast i samband med ordinarie årsstämma presentera en potentiell uppköpskandidat åt bolaget.

Stockholm 2021-04-08

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, VD

[email protected] 

Telefon: +46 (0)72-439 99 00

hemsida: crventures.se

Om CR Ventures AB

CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat