CR VENTURES SLUTFÖR FÖRVÄRV AV MELIUS ASSISTANS AB

CR Ventures AB (publ.) har idag slutfört förvärvet av Melius Assistans AB. Köpeskilling i Melius-transaktionen utgörs av en fast köpeskilling om 8 miljoner SEK och en rörlig köpeskilling om maximalt 8 miljoner SEK villkorat av att vissa villkor uppnås.

"Vi är givetvis otroligt nöjda med att vi lyckats slutföra förvärvet av Melius Assistans AB. Arbetet med att integrera Melius Assistans AB i koncernens befintliga assistansverksamhet kommer att påbörjas omedelbart och beräknas vara slutfört inom de närmaste månaderna. Genom förvärvet av Melius Assistans AB och de senaste månadernas organiska tillväxt så omsätter koncernen per april månad 2022 cirka 950 MSEK i årstakt (rullande 12 månader)" säger Mathias Blomberg, VD CR Ventures AB.

Melius Assistans AB i korthet:
Melius Assistans AB omsätter ca 110 MSEK med en uppskattad årlig EBIT om 4 MSEK. Melius huvudsakliga verksamhet utgår från sitt huvudkontor i Örebro och ett mindre kontor i Stockholm. Verksamheten har bedrivits sedan 2013 och har ett mycket gott namn i branschen. Melius Assistans AB har ca 350 anställda.

För mer information, vänligen kontakta:
Mathias Blomberg, VD
[email protected]


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat