REGMAR

CR Ventures slutför förvärv av Curira Group och tillsätter ny koncernchef

CR Ventures AB informerade den 27 december 2021 att stämman beslutade att godkänna förvärvet av samtliga aktier i Curira Group AB. CR Ventures AB meddelar idag att förvärvet slutförts i sin helhet.

I samband med slutförandet av förvärvet har styrelsen idag beslutat att tillsätta Mathias Blomberg, ordförande i Curira Group AB, som ny tillförordnad vd för CR Ventures. Arbetet med att rekrytera en ny koncernchef har påbörjats och förväntas kunna kommuniceras i samband med bolagets årsstämma.

"Genom förvärvet av Curira Group har grunden lagts för arbetet med att bli en ledande aktör inom personlig assistans. Ökad reglering, kontroll och behov av digitalisering kommer leda till stora förändringar och branschen står inför en klassisk konsolidering med många mindre aktörer som på sikt kommer bli några få stora. Det finns goda förutsättningar för oss att nå våra mål och växa genom fortsatta förvärv.", säger CR Ventures nytillträdde vd Mathias Blomberg.

Denna information är sådan information som CR Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2022 kl 12:30.

Pressmeddelandet från den 25 januari 2022 finns tillgängligt på www.investor.crventures.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Blomberg VD

[email protected]

Om CR Ventures AB

CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat