CR Ventures säljer i Brandbee Holding

CR Ventures flaggar för försäljning av totalt 95 714 286 aktier i Brandbee Holding till en kurs om 7 öre. Försäljningen skedde utanför marknaden. Försäljningen innebär därmed att CR Ventures passerar under 30% och äger efter försäljningen 29,82 % av rösterna och kapitalet i Brandbee Holding.

Stockholm 2021-05-06

För mer information, vänligen kontakta: Jonas Litborn, VD

För mer information [email protected]  

Om CR Ventures AB 

CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat