CR Ventures - reviderad finansiell kalender för 2022

Ändrade datum för publicering av bokslutskommuniké och rapport för kvartal 1.

Rapport

Bokslutskommuniké: 25 februari

1:a kvartalet: 25 maj

Pressmeddelandet från den 7 februari 2022 finns tillgängligt på www.investor.crventures.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Blomberg VD

[email protected]


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat