REGMAR

CR Ventures - reviderad finansiell kalender för 2022

Med anledning av förvärvet av Curira Group AB revideras den finansiella kalendern för verksamhetsåret 2022.

Rapport

1:a kvartalet - 26 maj

2:a kvartalet - 30 augusti

3:e kvartalet - 29 november

Bokslutskommuniké - 24 februari 2023

Denna information är sådan information som CR Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2022 kl 11:00.

Pressmeddelandet från den 27 januari 2022 finns tillgängligt på www.investor.crventures.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Blomberg VD

[email protected]


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat