REGMAR

CR Ventures ledamot avgår på egen begäran

CR Ventures styrelseledamot Jonas Litborn har meddelat styrelsen att han avgår med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

Denna information är sådan information som CR Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2022 kl 08:55

Pressmeddelandet från den 26 januari 2022 finns tillgängligt på www.investor.crventures.se

För mer information, vänligen kontakta:
Mathias Blomberg VD
[email protected]

Om CR Ventures AB
CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat