CR Ventures - information till aktieägarna

CR Ventures AB meddelade under gårdagen (2022-01-25) att affären med Curira Group AB är slutförd samt att jag, Mathias Blomberg, tillträtt som ny tillförordnad VD. CR Ventures AB har idag (2022-01-26) hållit ett konstituerande styrelsemöte och vi har den stora glädjen att välkomna

- Cristina Husmark Pehrsson (bl.a. tidigare riksdagsledamot och socialförsäkringsminister 2006-2010)

- Mikael Odenberg (bl.a. försvarsminister 2006-2007, generaldirektör Svenska kraftnät 2008-2017, ordförande Karolinska institutet styrelse 2016-2020, styrelseordförande SENS 2021-)

- Ali Karimi (entreprenör, styrelseordförande i bl.a. PARS fastigheter AB)

Som kommunicerats tidigare så står assistansbranschen inför en konsolidering där CR Ventures ser mycket goda förutsättningar för en stark förvärvsdriven tillväxt. Högt ställda och berättigade krav på kvalitet, regelefterlevnad och effektivt nyttjande av välfärdens resurser gör att branschen står inför en rad nya utmaningar. CR Ventures har identifierat ett flertal centrala utvecklingsområden varav digitalisering av tillhandahållandet av personlig assistans är den i särklass mest framträdande.

Vi har i närtid påbörjat ett intensivt arbete med att förbereda och stärka organisationen för denna expansiva fas. Som en del i detta arbete har vi förstärkt vår organisation med ytterligare spetskompetens vilket innebär att vi från den 1 februari 2022 kan välkomna

Joakim Lindén, Koncern-CFO

Sofia Tedsjö, Head of Legal

Adam Grabavac, Chief Compliance Officer

Jag är övertygad om att vi går en mycket händelserik och spännande vår tillmötes!

Pressmeddelandet från den 26 januari 2022 finns tillgängligt på www.investor.crventures.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Blomberg VD

[email protected]

Bifogade filer

PM-2022-01-26-I.pdf

Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat