REGMAR

CR VENTURES GÖR YTTERLIGGARE FÖRVÄRV INOM ASSISTANSBRANSCHEN

CR Ventures ingår LOI om förvärv av samtliga aktier i Omsorgshuset i Stockholm AB. CR Ventures fortsätter sin strategi om att förvärva bolag inom Assistansbranschen och har därför träffat en avsiktsförklaring med majoritetsägarna till Omsorgshuset i Stockholm AB ("Omsorgshuset").

Transaktionen mellan CR Ventures och Omsorgshuset i korthet:

  • Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal och kommer bland annat att vara villkorad av godkännande av bolagsstämma i såväl CR Ventures som i Omsorgshuset.
  • Köpeskillingen för Omsorgshuset uppgår indikativt till SEK 35 000 000 men är föremål för slutförhandling. Köpeskillingen kommer att erläggas genom nyemission av preliminärt 1 000 000 aktier i CR Ventures till en teckningskurs om SEK 35 kr per aktie. Köpeskillingen baseras på en värderingsmultipel om drygt 4x EBIT.
  • Avsikten är att genomföra transaktionen parallellt med det tidigare annonserade förvärvet av Curira Group. Efter de båda förvärvarens slutförande är avsikten att Omsorgshusets aktieägare ska inneha omkring 7,18 procent av kapitalet och 6,61 procent rösterna i det medan CR Ventures befintliga aktieägare ska inneha omkring 21,01 procent av kapitalet och 27,28 procent av rösterna i det Nya Bolaget.
  • Omsorgshuset omsatte ca 200 000 000 SEK under 2020 med en vinst på ca 8 miljoner kronor.
  • Ambitionen är att Transaktionen ska slutföras under fjärde kvartalet 2021.

"Genom förvärvet av Omsorgshuset tar CR Ventures nästa steg inom den konsolidering av Assistansbranschen som vi inledde med förvärvet av Curira Group.", säger Fredrik Crafoord, styrelseordförande i CR Ventures. "CR Ventures kommmer att fortsätta att på den inslagna vägen och leta ytterligare förvärv inom Assistansbranschen", fortsätter Fredrik Crafoord

" För Omsorgshuset är det här ett naturligt nästa steg, vi aktieägare ser långsiktigt på det kommande aktieinnehavet i CR Ventures och vill bidra med vår erfarenhet när CR Ventures tar nästa steg i konsolideringen av branschen ", säger Besim Akdogan, styrelseordförande i Omsorgshuset AB

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, VD
[email protected]
crventures.se

Denna information är sådan information som CR Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 oktober 2021 kl. 12:35 CET.

Om CR Ventures AB

CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.

Om Curira Group

Curira Group är en av Sveriges största koncerner inom personlig assistans.

Curira Group bedriver verksamhet inom personlig assistans under varumärket Lystra Personlig Assistans (www.lystraassistans.se). Lystra Personlig Assistans är arbetsgivare till över 2 000 kompetenta medarbetare och har kontor från Luleå i norr till Malmö i söder och prognostiserar en omsättning om ca 700 000 000 SEK (750 MSEK rullande 12 månader) för år 2021.

Visionen är att vara Sveriges mest kvalitativa och professionella aktör inom personlig assistans. Detta uppnås genom att bygga nära och långsiktiga relationer till kunder och genom samverkan med offentliga instanser, kommuner och myndigheter. Lystra Personlig Assistans har kommit långt i sin digitaliseringsprocess för att säkerställa en trygg och garanterat korrekt rapporterad personlig assistans.

Om Omsorgshuset

Omsorgshuset är ett av de ledande bolagen inom personlig assistans. Omsorgshuset har kunder runt om i hela Sverige med kontor i Stockholm och i Visby, Gotland med totalt ca 500 anställda.

Omsorgshusets vision är: Alla kunder, anhöriga och samarbetspartners ska uppleva oss som det mest kvalitativa, trygga och tillgängliga alternativet inom vårt verksamhetsområde.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat