REGMAR

CR VENTURES FÖRVÄRVAR RESTERANDE AKTIER I INTRESSEBOLAGET MEDICAL OPERATIONS SVERIGE AB

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 50% av aktierna i bolaget Medical Operations Sverige AB. Medical Operations Sverige AB är verksamt inom fysioterapi (sjukgymnastik) och primärvård (vårdcentral rliga patientbesök.

Transaktionen i korthet:

  • Efter transaktionens genomförande kommer CR Ventures AB:s koncern inneha 100% av aktierna i Medical Operations Sverige AB.
  • Köpeskillingen uppgår till 15 MSEK vilket erläggs kontant på tillträdesdagen.
  • Tillträde av aktierna har skett den 31 mars 2022.

 

Medical Operations Sverige AB i korthet:

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 50% av aktierna i bolaget Medical Operations Sverige AB som i sig har 3 verksamhetsbolag vilka tillsammans för 2021 omsatte ca 15 MSEK och genererade en total EBIT om ca 3 MSEK.

"Vi har under det senaste året konsoliderat verksamheten, vässat vår organisation och byggt ett starkt varumärke inom hälso- och sjukvården. Bolaget är nu redo att ta klivet in i nästa fas och skala upp verksamheten genom både organisk, men till största del förvärv. Vårt första delmål är nu att nå 120.000 årliga patientbesök. Vi har byggt en kompetent, snabbfotad och strukturerad organisation i Medical Operations Sverige som har kapacitet att klara båda organisk tillväxt och än en relativt hög förvärvsfrekvens med bibehållen lönsamhet." säger Fredrik Lind, styrelseordförande i Medical Operations Sverige AB

 

  1. Verksamhetsområde: Fysioterapi (Sjukgymnastik)

Medical Fysioterapi:s affärsmodell är att erbjuda en helhetslösning för fysioterapeuter som bedriver verksamhet genom en egen etablering enligt LOF. I helhetslösningen får fysioterapeuterna tillgänglighetsanpassade och godkända lokaler för att bedriva landstingsfinansierad vård, receptionstjänst, bokningssystem och Medical Fysioterapis patientunderlag. Idag finns det två fysioterapimottagningar i Stockholm där 20 fysioterapeuter arbetar.

 

  1. Verksamhetsområde: Primärvård (Vårdcentral & BVC)

Medical Vårdcentral:s affärsmodell är att bedriva vårdcentral och barnavårdscentral (BVC) i enlighet med vårdval vårdcentral i Västra Götalandsregionen. Ersättningen för verksamheten som ersätts från Regionen (fd Landstinget) baseras dels på antalet listade patienter som såväl på antal patientbesök. Vårdcentralen är belägen i Bergsjön, Göteborg.

"Medical Operations Sverige AB driver idag tre mycket fina och välskötta verksamheter. Genom att vi nu förvärvar hela bolaget stärker CR Ventures sin position ytterligare och vi kan accelerera byggandet av en ny spännande och lönsam vertikal i koncernen inom branschen hälso- och sjukvård. Det finns även flertalet tydliga synergier mellan fysioterapi, primärvård och koncernens nuvarande huvudsakliga verksamhet inom personlig assistans. Genom förvärvet har vi positionerat oss genom hela kundkedjan. Precis som för branschen för personlig assistans består hälso- och sjukvården till största del av mindre aktörer och vi ser att marknaden är redo för en konsolidering. Vi upplever ett stort intresse från branschen att bli en del av Medical Operation Sverige och vi kommer nu verkställa vår genomarbetade förvärvsstrategi som innefattar flertalet förvärv under innevarande år." säger Mathias Blomberg, VD CR Ventures AB

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Blomberg, VD

[email protected]

 

Denna information är sådan information som CR Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 mars 2022 kl. 10:20 CET.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat