REGMAR

CR VENTURES FÖRVÄRVAR AKTIEMAJORITET I ASSISTANSBOLAGET LIV IHOP

CR Ventures fortsätter växa inom personlig assistans och har i dag ingått en avsiktsförklaring med huvudägarna i Liv ihop AB om att förvärva 4 509 051 aktier motsvarande 51,9 % av röster och kapital.

CR Ventures tar ytterligare ett steg mot att bli en ledande aktör inom personlig assistans. Bolaget har på kort tid informerat om tre transaktioner inom segmentet. Förvärv av Curira AB, Omsorgshuset i Stockholm AB och nu Liv ihop AB. Efter ett genomfört förvärv kommer CR Ventures Pro-forma omsätta närmare 1,7 miljarder kronor och ha över 4 000 anställda i gruppen.

Liv ihop i korthet:
Liv ihop erbjuder individuellt anpassad assistans som underlättar för människor med funktionsvariationer att leva det liv de vill.

Liv ihops syn på personlig assistans är enkel: alla har rätt till ett bra liv. Vi vet att det finns lika många personligheter som det finns människor, och att var och en har sina behov, önskemål, intressen, viljor och drömmar. Liv ihop har en bred kunskapsbas inom alla områden som rör personlig assistans; arbetsmiljö, arbetsledning, aktiviteter, ekonomi, lagstiftning inom LSS och förvaltningsrätt, tillgänglighet och sociala frågor. Liv ihop har i dag cirka 1500 medarbetare över hela Sverige fördelat på tio lokalkontor och omsätter ca 600 miljoner kr under de senaste 12 månaderna.

Transaktionen i korthet:

  • CR Ventures betalar 18 036 204 kr motsvarande 4 kr per aktie.
  • Efter att transaktionen genomförts kommer, genom ett publikt bud, övriga aktieägare erbjudas möjligheten att sälja sina aktier.
  • Transaktionen är villkorad av att IVO ger sitt godkännande.
  • Ambitionen är att Transaktionen ska slutföras under november månad.

"Genom förvärvet av aktiemajoriteten av Liv ihop tar vi ytterligare ett stort steg mot att skapa en av Sveriges största spelare inom personlig assistans.", säger Fredrik Crafoord, styrelseordförande i CR Ventures.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, vd
[email protected]
crventures.se

Om CR Ventures AB
CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.

Denna information är sådan information som CR Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 29 oktober 2021 kl. 17:10 CET.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat