CR Ventures Crafoord Capital Partners ökar ägandet

Brandbee Holding har utanför marknaden avyttrat hela sitt innehav i CR Ventures. Ny huvudägare är CR Ventures Styrelseordförande Fredrik Crafoord genom sitt bolag Crafoord Capital Partners.

Crafoord Capital Partners har i samband med Brandbees försäljning ökat sitt innehav i bolaget med 200 000 B-aktier. Efter transaktionen äger Crafoord Capital Partners 80 000 A-aktier och 200 000 B-aktier i CR Ventures motsvarande 10,98 % av kapitalet och 26,66 % av rösterna.

2021-04-09

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, VD

För mer information
[email protected]
Telefon: +46 (0)72-439 99 00
hemsida: crventures.se

Om CR Ventures AB

CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat