REGMAR

CR VENTURES AVBRYTER FÖRVÄRVET AV OMSORGSHUSET

CR Ventures avbryter den avsiktsförklaring som ingicks den 22 oktober med Omsorgshuset i Stockholm avseende förvärv av bolaget.

Styrelsen i CR Ventures har efter en grundlig genomgång av bolaget, dess verksamhet och diskussioner med bolagets företrädare dragit slutsatsen att förutsättningarna för ett lyckat förvärv ej föreligger.

"Vi befinner oss i en väldigt spännande tillväxtfas där förvärv ligger i fokus. Trots gemensamma ansträngningar har vi inte lyckats nå hela vägen fram till ett förvärv av Omsorgshuset. Detta är givetvis beklagligt, men en naturlig del av varje given förhandlingssituation i vilken våra aktieägares intressen är vår absolut främsta prioritet. Vi kommer med oförminskad energi fortsätta vårt strukturerade arbete med att hitta nya lämpliga förvärvskandidater" säger Mathias Blomberg, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Blomberg, VD

[email protected]

Denna information är sådan information som CR Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 februari 2022 kl.16:15 CET.

Bifogade filer

Pressmeddelande.pdf

Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat