REGMAR

CR VENTURES AVBRYTER FÖRVÄRVET AV LIV IHOP

CR Ventures avbryter den avsiktsförklaring som ingicks den 29 oktober med huvudaktieägarna i Liv ihop AB avseende förvärv av aktiemajoriteten i bolaget.

Styrelsen i CR Ventures har efter diskussioner med företrädare för rekonstruktören, bolaget samt andra sakkunniga dragit slutsatsen att förutsättningarna för ett lyckat förvärv ej föreligger.

"Vi hade hoppats på en annan utgång av den här processen men önskar Liv ihop all välgång i det fortsatta rekonstruktionsarbetet " säger Jonas Litborn, vd CR Ventures

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, vd
[email protected]
crventures.se

Om CR Ventures AB

CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.

Denna information är sådan information som CR Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 15 november 2021 kl. 11:30 CET.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat