Cloudrepublics Styrelseordförande och en styrelseledamot har tillsammans sålt 1,24% av kapitalet och 12,46% av rösterna i det Nordic SME-listade bolaget CloudRepublic AB

BrandBee Holding AB (Publ), som är listat på Spotlight, har köpt Styrelseordförande Lars Bergkvists 31 182 A-aktier och
styrelseledamoten Tomas Wards 15 000 A-aktier till ett pris av 18 kronor per aktie.

Cloud Republics B-Aktie handlas på Nordic SME under ticket CLDR B.
 
Brandbee har identifierat Cloud Republic som ett intressant tech- och marknadsföringsbolag
med verksamhet inom Growth Marketing. Bolagets mål är att med deras unika och datadrivna
metoder hjälpa sina kunder att alltid ligga i framkant inom digital marknadsföring samt skapa
maximal mätbar tillväxt. CloudRepublic är idag verksamma inom fyra affärsområden: Analytics
& Data Science, Technology & Transformation, Digital Marketing and Automation & CRO.
 
Brandbee Holding ser att Cloudrepublics datadrivna metoder och verktyg kompletterar
Brandbee's produkter inom bland annat video, leadsgenerering och analys.

På sikt finns även möjligheter till synergier inom försäljning och marknadsföring och
samarbetet kan skapa förutsättningar för ett ökat inflöde av kunder till de båda bolagen.

- CloudRepublic får nu en ny, tydlig huvudägare som är verksam inom samma bransch.
Detta ger CloudRepublic stora, nya möjligheter att ytterligare stärka vårt arbete mot
marknaden i stort och mot Brandbees kunder. Vi ser fram emot att utveckla samarbetet
tillsammans och intensifiera arbetet mot marknaden, säger Lars Bergkvist,
Styrelseordförande CloudRepublic AB ( Publ).

Lars Bergkvist och Tomas Ward avser att behålla sina övriga B - aktier och optioner och
fortsätta arbeta i styrelsen som ordförande respektive ledamot.

I och med köpet av ovanstående aktier kommer Brandbee Holding inte över 30% av rösterna i
CloudRepublic AB, vilket innebär att Brandbee Holding AB inte passerar gränsen för budplikt
på hela bolaget.

Denna information är sådan information som CloudRepublic AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 15 december 2020 kl 10.15.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Bergkvist

Styrelseordförande CloudRepublic AB
Telefon: +707 55 28 36
[email protected] 

Om CloudRepublic AB (publ)
CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublic tillhandahåller transformationstjänster som inkluderar allt från byggande av webbaserade system till ett komplett utbud av tjänster för digitala strategier och digital marknadsföring. För mer information se www.cloudrepublic.com 


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat