Cloudrepublics grundare och huvudägare Ari Liukko har sålt 21,8% kapitalet och 27,7% av rösterna i det NGM-listade bolaget CloudRepublic till BrandBee Holding AB ( Publ), listat på Spotlight.

Detta innebär att Cloud Republic blir ett intressebolag till Brandbee Holding-koncernen.

Brandbee har köpt Ari Liukkos A- och B-aktier för ett pris av 18 kronor per aktie.

CloudRepublics B-Aktie handlas på Nordic Growth Market, NGM under ticket CLDR B.

Brandbee har identifierat CloudRepublic som ett intressant tech- och marknadsföringsbolag
med verksamhet inom Growth Marketing. Bolagets mål är att med deras unika och datadrivna
metoder hjälpa sina kunder att alltid ligga i framkant inom digital marknadsföring samt skapa
maximal mätbar tillväxt. CloudRepublic är idag verksamma inom fyra affärsområden: Analytics
& Data Science, Technology & Transformation, Digital Marketing and Automation & CRO.

Brandbee Holding ser att Cloudrepublics datadrivna metoder och verktyg kompletterar
Brandbee's produkter inom bland annat video, leadsgenerering och analys.

På sikt finns även möjligheter till synergier inom försäljning och marknadsföring och
samarbetet kan skapa förutsättningar för ett ökat inflöde av kunder till de båda bolagen.

"CloudRepublic får nu en ny huvudägare som är verksam inom samma bransch. Detta
ger CloudRepublic stora, nya möjligheter att ytterligare stärka vårt arbete mot
marknaden i stort och mot Brandbees kunder. Vi ser fram emot att utveckla samarbetet
tillsammans och intensifiera arbetet mot marknaden", säger Lars Bergkvist,
Styrelseordförande CloudRepublic AB ( Publ).

Denna information är sådan information som CloudRepublic AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 10 december 2020 kl 9:05.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Bergkvist
Styrelseordförande CloudRepublic AB
Telefon: +707 55 28 36
[email protected] 

Om CloudRepublic AB (publ)
CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublic tillhandahåller transformationstjänster som inkluderar allt från byggande av webbaserade system till ett komplett utbud av tjänster för digitala strategier och digital marknadsföring. För mer information se www.cloudrepublic.com 


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat