CloudRepublic: Uppdatering från extra bolagstämma i Anegy Online Marketing AB

På Anegys extra bolagstämma den 3 januari 2018 godkändes CloudRepublics förvärv av Anegy enhälligt.

Aktieägare representerande 100% av de utestående aktierna har nu ställt sig positiva till budet.

Köpeskillingen uppgår som tidigare rapporterats till 7 016 000 SEK och betalas ur CloudRepublics kassa. En tilläggsköpeskilling kan utgå efter 2018 och ytterligare en efter 2019.

Anegy, som är experter inom digital marknadsföring, är ett lönsamt och snabbväxande bolag som omsätter drygt 14 MSEK under 2017 med över 10% i vinstmarginal.

Anegys erbjudanden som inkluderar Digital Kickstart, Digital Onboarding, Inhouse Performancebyrå, Inhouse Digitalbyrå, Digital Förstärkning och Digital Vikarie är i linje med CloudRepublics. 

För ytterligare information kontakta:

Ari Liukko, Styrelsens Ordförande, Telefon +46 733 15 15 15, E-post: [email protected]

Om CloudRepublic AB (publ): CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys. CloudRepublics DigitaliseringsIndex sammanfattar ett bolags digitala status och anger ett matematiskt mått på Bolagets digitala mognad. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags processer och affärsmodell.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

CloudRepublic AB
Karlavägen 64 114 49
Stockholm
Tel: 08-6111190 
www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat